VtoL ใช้ไฟฟ้าจากรถยนต์ EV

VtoL ใช้ไฟฟ้าจากรถยนต์ EV

VtoL หรือ Vehicle to Load เป็นคำย่อที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสายงานและกลุ่มคนทั่วไปมากนัก แต่มันเป็นคำที่มีความสำคัญในส่วนของเทคโนโลยีและการพัฒนาในอุตสาหกรรมขนส่งและพลังงาน คำว่า VtoL หมายถึงระบบที่ช่วยให้ยานพาหนะ (Vehicle) สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานและข้อมูลกับโหลด (Load) หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหรือรอบตัวของมันได้ โดยทั่วไปแล้ว เราพูดถึง VtoL ในบริบทของยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicles) และการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น V2G (Vehicle-to-Grid) และ V2H (Vehicle-to-Home) ที่อธิบายการใช้งานแต่ละระบบได้ดังนี้:

  • VtoL (Vehicle to Load): ระบบ VtoL นี้ใช้ในการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างยานพาหนะไฟฟ้ากับอุปกรณ์หรือโหลดอื่น ๆ ภายในหรือรอบตัวของยานพาหนะ อาจเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากยานพาหนะเพื่อประโยชน์ในการทำงานของอุปกรณ์หรือโหลดต่าง ๆ ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า เช่น การชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เราสามารถควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าจากยานพาหนะไปยังโหลดต่าง ๆ นี้ได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้การใช้งานพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียพลังงาน
  • V2G (Vehicle-to-Grid): ระบบ V2G นี้มุ่งเน้นให้ยานพาหนะไฟฟ้าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบกริดไฟฟ้า (Grid) โดยสามารถส่งพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังกริดเพื่อใช้ในการส่งไปขายหรือใช้ในการบริหารจัดการความสมดุลของระบบกริดไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้าในช่วงการใช้พลังงานมากขึ้นหรือช่วงการภาระลดลง นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เจ้าของยานพาหนะได้รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังกริดไฟฟ้า
  • V2H (Vehicle-to-Home): ระบบ V2H นี้เน้นให้ยานพาหนะไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าของมันในการสำรองหรือใช้ในบ้าน เมื่อมีการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าหรือเมื่อต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมในบ้าน ยานพาหนะจะสามารถส่งพลังงานไฟฟ้ากลับไปยังบ้านเพื่อใช้ในการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้าน ทำให้สามารถอัตโนมัติบริหารจัดการพลังงานในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน

ระบบ VtoL นี้กำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมพลังงานและขนส่ง เนื่องจากมีศักยภาพในการช่วยลดการใช้พลังงานสิ่งมีชีวิต (fossil fuels) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนาคตอาจจะเห็นระบบ VtoL มีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบอย่างขนส่งและพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโลกของเรา

สายแค้มป์ สายลุย ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอน ถ้าคุณเป็นคนรักการเดินทาง หรือ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ไฟที่บ้านดับ แล้วต้องการใช้ไฟฟ้า ด้วยเหตุจำเป็น บางคนอาจจะต้องมีเครื่องปั่นไฟติดบ้านแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป การที่เรามีรถยนต์ไฟฟ้า อย่าง ATTO 3 ซึ่งมีระบบ VtoL (Vehicle to Load) เข้าใจง่ายคือ พาวเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่  ที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้สูงสุด 2000w 10A. โดยสามารถใช้งานได้จนแบตเตอรี่รถเหลือ SOC 15% ระบบจะตัดไฟอัตโนมัติเพื่อรถยังคงเหลือกำลังไฟในการขับเคลื่อนได้