โครงการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ

Slide

A Carbon forward movement

RÊVER Automotive ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รถยนต์ไฟฟ้า BYD มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยการนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD ที่หลากหลายมาสู่ตลาดประเทศไทย โดยโครงการ RÊVERLUTION มีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ร่วมขับเคลื่อน การขับรถ EV ไปกับ RÊVERLUTION

RÊVER Automotive มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ภายใต้มาตรฐาน VERRA’s Verified Carbon Standard (VCS) ผ่านการส่งเสริมการให้ผู้ขับขี่ในประเทศไทยเปลี่ยนจากรถยนต์ทั่วไปมาสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ไม่ปล่อยมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ RÊVER ตั้งใจสร้าง VCU (คาร์บอน เครดิต)

ให้ทุกการขับขี่มีค่า!

โดยการสนับสนุนให้ผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยเปลี่ยนจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) เป็นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (EV) ที่ซื้อรถยนต์ BYD จาก RÊVER ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ RÊVER จะเป็นผู้ดูแลในขั้นต้น สำหรับการจัดการคาร์บอนเครดิตทั้งหมด รวมถึงกระบวนการเคลมเครคิตให้แก่ลูกค้า

เมื่อคาร์บอนเครดิตผ่านการอนุมัติจาก VERRA RÊVER จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบเครดิตดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะคาร์บอนเครดิตได้ทางผ่าน RÊVER Application

ร่วมสร้างคุณค่าทุกการเดินทาง

เราสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ RÊVERLUTION ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อฟื้นฟูสุขภาพโลกของเรา RÊVER Automotive เชื่อว่าเราทุกคนสามารถสร้างคุณค่าแก่โลกยิ่งมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากเท่าไหร่ ปริมาณมลพิษและก๊าซเรือนกระจกโดยรวมก็จะลดลง

เราทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกสู่การใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัญหาโลกร้อน เข้าขั้นวิกฤต โลกจะร้อนมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งปัญหาฝุ่น pm2.5 และก๊าซเรือนกระจก
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ REVERLUTION โดยการใช้รถ EV และรับ CARBON CREDIT
CARBON CREDIT ที่ได้รับสามารถ นำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ

 • จ่ายค่าชาร์จ REVERSHARGER
 • บริจาคให้กับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายในอนาคต

เข้าร่วม CARBON CREDIT INITIATIVE
โครงการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ

ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ

 1. ลงทะเบียน
  ลูกค้า REVER สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน
  แอพพลิเคชั่น REVER AUTOMOTIVE
 2. ใช้งานรถยนต์ EV
  REVER คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  ที่ลดลงจากการใช้รถยนต์ EV ของคุณ
 3. รอรับการเคลม Carbon Credit
  REVER ดำเนินการผ่าน VERRA และ
  เคลม CARBON CREDIT ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 4. แลกสิทธิประโยชน์
  REVER ส่งมอบ CARBON CREDIT
  ให้กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เกณฑ์เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ?

ลูกค้า RÊVER ทุกท่าน (ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ?

• ความร่วมมือจากลูกค้าในการเข้าร่วมโครงการผ่าน RÊVER application • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม • เงื่อนไขการนับซ้ำและการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียน?คลิกที่นี่

ข้อมูลที่ลูกค้าจะต้องให้ความยินยอม

• นโยบายการเข้าร่วมโครงการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

• ข้อมูลส่วนบุคคล (อ้างอิงจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ RÊVER)

• ข้อมูลรถยนต์ (ไมล์สะสม, บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า, บันทึกการบํารุงรักษา)

การจัดสรรคาร์บอนเครดิต:

หลังจากที่คาร์บอนเครดิตได้ผ่านการอนุมัติจาก VERRA ลูกค้าสามารถติดตามสถานะคาร์บอนเครดิตได้ผ่านบัญชี Account ของตน ผ่านบน RÊVER application

มาร่วมกันขับเคลื่อน
เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน