แคมเปญ BYD Loyalty

ประกาศ แจ้งแคมเปญ Loyalty สำหรับลูกค้าเดิม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
เป็นแคมเปญที่ให้ลูกค้าเดิม BYD ซื้อรถยนต์ BYD คันใหม่ รุ่นใดก็ได้
แคมเปญดังกล่าวมีผลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญ

 1. ลูกค้าเดิมจะต้องเป็นลูกค้าที่ครอบครอง รถยนต์ BYD และมีใบกำกับภาษี โดยสามารถให้รายละเอียดหมายเลขตัวถังและข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับรางวัลตามแคมเปญนี้ได้
 2. ลูกค้าเดิมจะได้รับเครดิต BYD Loyalty Privilege
  เพื่อใช้บริการชาร์จไฟที่ ReverSharger โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิทั้งรถยนต์คันปัจจุบันและคันใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้
  ▪️รถยนต์ BYD คันเดิม จะได้รับเครดิต BYD Loyalty Privilege มูลค่า 20,000 บาท
  ▪️รถยนต์ BYD คันใหม่ จะได้รับเครดิต BYD Loyalty Privilege มูลค่า 20,000 บาท
 3. ลูกค้าเดิมจะต้องซื้อรถใหม่และออกใบกำกับภาษี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
 4. เครดิต BYD Loyalty Privilege จะโอนเข้าแอปพลิเคชั่น ReverSharger ของลูกค้าเดิมภายใน 60 วันหลังได้รับข้อมูลการส่งมอบรถใหม่โดยอ้างอิงจากหมายเลขตัวถังของลูกค้าเดิมเป็นหลัก
 5. เครดิต BYD Loyalty Privilege มีอายุการใช้งานถึงเดือน 31 ธันวาคม 2569 โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้