เงื่อนไขการคืนเงิน BYD

เงื่อนไขการคืนเงิน รถยนต์ไฟฟ้า BYD เพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับเงินคืนสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้า BYD

*สำหรับลูกค้าที่รับรถระหว่าง 1 ม.ค. 67 – 26 มี.ค. 67 รับเงินคืนเพิ่มเติมดังนี้

blank

BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range

 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยปกติ 1.98% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 100,000 บาท เป็น 170,000 บาท
 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 20,000 บาท เป็น 90,000 บาท

BYD ATTO 3 รุ่น Extended Range

 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยปกติ 1.98% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 100,000 บาท เป็น 220,000 บาท
 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 20,000 บาท เป็น 140,000 บาท

blank

BYD SEAL รุ่น Dynamic จากเดิม
รับเงินคืน 100,000 บาท เพิ่มเป็น 126,000 บาท


blank

BYD SEAL รุ่น Performance จากเดิม
รับเงินคืน 50,000 บาท เพิ่มเป็น 100,000 บาท


ลูกค้าที่ซื้อและรับรถตั้งแต่ 1 มกราคม 67 – 29 กุมภาพันธ์ 67

 • ลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีและรับรถระหว่าง 1 มกราคม 67 – 29 กุมภาพันธ์ 67 ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2567 และดำเนินการขอรับเงินคืน (Cash Back) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด โดยส่งเอกสารภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น. สงวนสิทธิ์ตามเวลาที่ระบุการส่งในระบบเท่านั้น
  บริษัทจะทำการจ่ายเงินโดยโอนให้ในบัญชีที่ลูกค้าที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องมาในระบบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีและรับรถระหว่าง 1 มีนาคม 67 – 26 มีนาคม 67 ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 และดำเนินการขอรับเงินคืน (Cash Back) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด โดยส่งเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. สงวนสิทธิ์ตามเวลาที่ระบุการส่งในระบบเท่านั้น
  บริษัทจะทำการจ่ายเงินโดยโอนให้ในบัญชีที่ลูกค้าที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องมาในระบบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด​
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reverautomotive.com/
*cash back ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสารช่องทาง online ของบริษัทฯ และรถจะต้องจดทะเบียนแล้ว