ประเภทของการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า

ประเภทของการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า

การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) Charger คือกระบวนการในการส่งไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเติมพลังงานให้กับรถยนต์นั้นๆ โดยอธิบายการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าได้ดังนี้:

 • การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น:
  • ปลั๊กชาร์จระดับบ้าน (Home Charging): รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จได้ในบ้านของเจ้าของโดยใช้ปลั๊กชาร์จเฉพาะที่ติดตั้งในบ้าน มักใช้ระบบไฟฟ้าระดับบ้าน (220V) และมีความเร็วชาร์จต่างๆ ระหว่าง 3-7 กิโลวัตต์ (kW) ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถและชนิดของปลั๊กชาร์จที่ใช้.
 • การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าที่สถานที่สาธารณะ:
  • ชาร์จแบบ AC (Alternating Current): มักพบในสถานที่สาธารณะ เช่น สถานที่จอดรถห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ มีความเร็วชาร์จต่างๆ ระหว่าง 3-22 kW ขึ้นอยู่กับสถานที่และการติดตั้ง.
  • ชาร์จแบบ DC (Direct Current): มีความเร็วชาร์จสูง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น มักใช้ในสถานที่ที่ต้องการชาร์จเร็ว เช่น สถานีชาร์จ EV มีความเร็วชาร์จระหว่าง 50-350 kW.
 • การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าในที่ตั้งสาธารณะ:
  • ชาร์จ EV สาธารณะ : มักติดตั้งที่สถานีชาร์จ EV หรือที่จอดรถสาธารณะ สามารถใช้งานได้โดยใช้แอปพลิเคชันหรือบัตร RFID และมักให้บริการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC สำหรับรถยนต์ที่รองรับ.
 • การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนน:
  • สถานีชาร์จ EV บนท้องถนน: รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จในระหว่างการขับขี่ผ่านสถานีชาร์จ EV บนท้องถนน โดยใช้แพ็กแจทชาร์จที่ติดตั้งบนถนน.
 • การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าแบบมือถือ:
  • ชาร์จพกพา: เป็นชาร์จพกพาที่สามารถพกพาไปใช้ได้ทุกที่ มักมีความเร็วชาร์จต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อกับรถยนต์ไฟฟ้าผ่านทางปลั๊กหรือสายชาร์จ.

รวมถึงยังมีความหลากหลายในปลั๊กชาร์จ โดยมีปลั๊กชาร์จแบบที่ใช้ในแต่ละรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วปลั๊กชาร์จสามารถแบ่งเป็นปลั๊กชาร์จแบบ AC และ DC และมีมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้กันทั่วโลก เช่น CCS, CHAdeMO, Type 2, และ Tesla Supercharger ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีปลั๊กชาร์จที่เข้ากับมาตรฐานนั้นๆ เพื่อชาร์จได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย.

รู้ไว้ก่อนชาร์จ AC & DC

AC Charging ต่างจาก DC Charging อย่างไร

ครบทุกชาร์จ กับ BYD ATTO 3

ให้เต็มที่ไม่มีจ่ายเพิ่ม